Archive for Wrzesień, 2010


Niebezpieczne zawody

Written by admin
Wrzesień 4th, 2010

Tyle ile zawodów, tyle cech je opisujących. Chciałam zaprezentować te niebezpieczne, które niosą ryzyko nawet utraty życia. Uważam, iż należą do takich między innymi dziennikarz. Osoba, która relacjonuje nam wydarzenia z całego świata nieraz naraża swoje życie, aby zdobyć informacje co tak naprawdę się stało i jak to wygląda. Przykładowo dziennikarze, którzy w ostatnim, czasie wyjechali do Egiptu czy Japonii, wykazali się ogromna odwagą i zamiłowaniem do swojego zawodu. Kolejnym niebezpiecznym zawodem jest praca kaskadera. Zadaniem takich osób jest wykonywanie za aktorów niebezpiecznych scen w filmie lub przedstawieniu teatralnym. Biorą udział w wypadkach samochodowych, walkach lub samobójstwach. I jeszcze jeden zawód jak chciałam wymienić to górnik. Jest to specyficzny zawód, ponieważ górnicy pracują pod ziemia, czyli w warunkach odmiennych od tych w jakich człowiek przebywa i żyje. Pracują w zamkniętej przestrzeni, bez naturalnego światła i dostatecznej ilości tlenu. Narażeni są między innymi na wysokie i niskie temperatury, rożne gazy i pyły.