Posts Tagged ‘ bezpieczeństwo ’


Praca na swoim gospodarstwie

Written by admin
Kwiecień 21st, 2011

Każdy kto posiada własne gospodarstwo i pole wie, iż praca na nim to ciężki bochenek chleba. Posiadając gospodarstwo i pole człowiek jest w pracy od bardzo wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Rano trzeba wstać, aby nakarmić zwierzęta, otworzyć kurnik, wyprowadzić krowy na łąkę. Gdy już oporządzi się podwórko, czas pójść w pole. A tu praca jest zależna od pory roku. Będzie to na przykład pielenie grządek, zbieranie owocu, pryskanie sadzonek i inne. Praca ta w przeciwieństwo do tej etatowej nie trwa osiem godzin. Tutaj rolnicy muszą pracować dalej. Oczywiście sami sobie szefują, lecz nad nimi jest ktoś więcej niż zwykły człowiek. Tutaj rządzi matka natura. A więc rolnicy mogą pozwolić sobie na przerwę obiadową, w międzyczasie dopatrzą podwórza, i muszą powrócić na pole. Jeśli dane zadanie nie zostanie wykonane o określonej porze roku i stanie owocu tudzież warzyw to całe plony mogą pójść na śmietnik. Jednakże to nie wszystko, plony trzeba także zebrać, zawieźć na skup, zasadzić nowe i życie toczy się dalej zgodnie z rytmem przyrody.

Kodeks pracy

Written by admin
Marzec 7th, 2011

Aby na świecie nie zapanował chaos konieczne są określone zasady. Takowe powstały dla wielu sfer ludzkiego życia. Jedna z nich jest regulowana przez kodeks pracy. Kodeks jest to zbiór przepisów prawnych, które określają zasady postępowania. Kodeks pracy pomaga zarówno pracodawcy jak i pracownikowi. Treść kodeksu zawiera: przepisy ogólne, informacje o stosunku pracy oraz wynagrodzeniu za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, mówi o odpowiedzialności materialnej pracowników, o czasie pracy i urlopach pracowniczych, a także o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudnieniu młodocianych, bezpieczeństwie i higienie pracy, układach zbiorowych pracy, o rozpatrywaniu sporów o roszczenia ze stosunku pracy, odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz przedawnieniu roszczeń. Kodeks pracy istnieje po to, aby pomóc. Zarówno pracodawca jak i pracownik, aby rozwiać niepokoje, zdobyć wiedzę i rozwiązać problemy w pracy powinni do niego sięgnąć.