Posts Tagged ‘ informacje ’


Kodeks pracy

Written by admin
Marzec 7th, 2011

Aby na świecie nie zapanował chaos konieczne są określone zasady. Takowe powstały dla wielu sfer ludzkiego życia. Jedna z nich jest regulowana przez kodeks pracy. Kodeks jest to zbiór przepisów prawnych, które określają zasady postępowania. Kodeks pracy pomaga zarówno pracodawcy jak i pracownikowi. Treść kodeksu zawiera: przepisy ogólne, informacje o stosunku pracy oraz wynagrodzeniu za pracę i inne świadczenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, mówi o odpowiedzialności materialnej pracowników, o czasie pracy i urlopach pracowniczych, a także o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudnieniu młodocianych, bezpieczeństwie i higienie pracy, układach zbiorowych pracy, o rozpatrywaniu sporów o roszczenia ze stosunku pracy, odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz przedawnieniu roszczeń. Kodeks pracy istnieje po to, aby pomóc. Zarówno pracodawca jak i pracownik, aby rozwiać niepokoje, zdobyć wiedzę i rozwiązać problemy w pracy powinni do niego sięgnąć.

Niebezpieczne zawody

Written by admin
Wrzesień 4th, 2010

Tyle ile zawodów, tyle cech je opisujących. Chciałam zaprezentować te niebezpieczne, które niosą ryzyko nawet utraty życia. Uważam, iż należą do takich między innymi dziennikarz. Osoba, która relacjonuje nam wydarzenia z całego świata nieraz naraża swoje życie, aby zdobyć informacje co tak naprawdę się stało i jak to wygląda. Przykładowo dziennikarze, którzy w ostatnim, czasie wyjechali do Egiptu czy Japonii, wykazali się ogromna odwagą i zamiłowaniem do swojego zawodu. Kolejnym niebezpiecznym zawodem jest praca kaskadera. Zadaniem takich osób jest wykonywanie za aktorów niebezpiecznych scen w filmie lub przedstawieniu teatralnym. Biorą udział w wypadkach samochodowych, walkach lub samobójstwach. I jeszcze jeden zawód jak chciałam wymienić to górnik. Jest to specyficzny zawód, ponieważ górnicy pracują pod ziemia, czyli w warunkach odmiennych od tych w jakich człowiek przebywa i żyje. Pracują w zamkniętej przestrzeni, bez naturalnego światła i dostatecznej ilości tlenu. Narażeni są między innymi na wysokie i niskie temperatury, rożne gazy i pyły.

Poszukiwania pracy

Written by admin
Maj 21st, 2010

Liczba osób poszukujących pracę jest ogromna. Jedni poszukują swojej pierwszej pracy. Inni próbują zmienić zatrudnienie, gdyż aktualne im nie odpowiada. Jeszcze inni poszukują nowej, gdyż obecną stracili. A także zdarzają się poszukiwania dodatkowego zajęcia. Gdzie szukać? Najlepiej pójść do miejsca w którym interesuje nas zatrudnienie i złożyć odpowiednie dokumenty, najczęściej curriculum vitae i list motywacyjny. Natomiast nie zawsze tam gdzie chcemy pracować są wolne etaty i poszukuje się pracowników. Dlatego warto odwiedzić powiatowy urząd pracy i tam dowiedzieć się o możliwości zatrudnienia. Innym źródłem informacji o miejscach, gdzie można znaleźć zatrudnienie są ogłoszenia w prasie. Takie rubryki posiada między innymi gazeta wyborcza oraz lokalne gazety. Ponadto ostatnimi czasy bardzo popularne stały się portale internetowe, w których ogłaszają się pracodawcy, a także osoby szukające pracy. Do najpopularniejszych należą: praca.pl, praca.centrumofert.pl, jobooble.pl, pracodawcy-praca.pl,infopraca.pl, praca.com, praca.money.pl oraz pracuj.pl.